Selamat Datang

Selamat Datang Ke KSSR Muzik Tahun 2

RPH Muzik Tahun 2


Contoh Rancangan Pengajaran Harian 
Mata Pelajaran dan Kelas
Dunia Muzik
2 Bunga Raya


Tajuk/Tema/ Fokus
Pic


Masa
30 minit


Standard Pembelajaran
1.3.1


Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
1.      Membuat pergeraakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan pic tinggi dan rendah.


Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
1.      Murid mendengar lagu See Saw dengan bimbingan guru. CD1 Track 03.
2.      Menyanyi lagu See Saw mengikut pic tinggi dan rendah dengan bimbingan guru. CD 1 Track 03.
3.      Murid bergerak mengikut pic tinggi dan rendah.
4.      Menyanyi lagu dalam kumpulan sambil beraksi mengikut pic lagu.


Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Kreativiti


    
Bahan Bantu Belajar
CD 1 Track 03  (See Saw)


Penilaian pengajaran dan pembelajaran
Refleksi
Tindakan Susulan


No comments:

Post a Comment